Kennisontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek - Promoties

Wetenschappelijk onderzoek


Promoties

Janine van Kooten

Pain in people with dementie (pijn bij mensen met dementie). Op woensdag 29 mei, 2019.

Suzanne Delwel

Orofacial pain in older people with dementia’ (Mondproblemen- en mondpijn vaak aanwezig bij ouderen met dementie’). Op donderdag 18 april, 2019.

Binnen het UNO-VUmc lopen tal van onderzoeken. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoeken over het gebruik van antibiotica, onderzoeken over hersenaandoeningen zoals Huntington of onderzoeken naar patiëntgericht werken in de geriatrische revalidatie. In dit jaarverslag zijn enkele onderzoeken uitgelicht. Het complete overzicht van onderzoeken (lopend en afgerond) staat op onze website.

Promotie ‘pijn bij mensen met dementie’.

Janine van Kooten, specialist ouderengeneeskunde promoveerde.

Pijn bij mensen met dementie krijgt de afgelopen jaren steeds meer aandacht. De helft van de mensen met dementie zou pijn hebben. Hierdoor kan hun kwaliteit van leven verminderd zijn.

Als mensen ouder worden hebben ze vaker pijn. Bij dementie speelt er nog iets anders: de dementie zelf kan van invloed zijn op het vóórkomen van pijn en op hoe pijn wordt ervaren. We weten alleen niet goed of dit hetzelfde is bij verschillende soorten dementie. Eerder onderzoek liet zien dat bijvoorbeeld mensen met vasculaire dementie vaker pijn hebben dan mensen met Alzheimer dementie. Maar hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan. Inzicht in de aanwezigheid van pijn bij verschillende soorten dementie kan helpen bij het optimaliseren van de behandeling van pijn bij mensen met dementie.

Janine van Kooten onderzocht voor haar promotie-onderzoek de aanwezigheid van pijn bij mensen met verschillende soorten dementie. Zij deed hiervoor literatuuronderzoek en praktijkonderzoek (PAINdemiA studie). Aan het praktijkonderzoek deden 200 verpleeghuisbewoners mee.

Iets minder dan de helft van bewoners had pijn. Er was geen verschil in de aanwezigheid van pijn bij verschillende soorten dementie. Wel was er verbetering mogelijk in het herkennen en behandelen van pijn bij mensen met dementie.

Een uitgebreide samenvatting leest u hier.