Ons Netwerk - Voorwoord

Cees Hertogh


De kracht van ons netwerk: door samen­werking beter

2019, een jaar waarin binnen ons netwerk hard gewerkt is om verder bij te dragen aan goede zorg en behandeling voor ouderen met complexe zorgvragen.

De kracht van ons netwerk zit in samenwerking: samenwerking tussen zorgverleners en onderzoekers, samenwerking tussen de UNO-organisaties onderling en samenwerking met organisaties buiten ons netwerk. En de laatste jaren groeit ook de samenwerking met cliënten en hun vertegenwoordigers. De ambitie om ouderen goede zorg en behandeling te verlenen en hiertoe kennis te ontwikkelen, te delen en toe te passen verbindt ons. We richten ons daarbij op onze thema’s ‘goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen’, ‘goede zorg voor revalidanten’ en ‘goede organisatie van zorg’.

Wij geven in dit jaarverslag graag een beeld van onze activiteiten in 2019. En we laten u graag kennis maken met de mensen die daarbij betrokken zijn, want juist zij vormen de drijvende kracht achter ons netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld de cliëntvertegenwoordigers die samen met zorgverleners en onderzoekers deelnemen aan de UNO-/wetenschapscommissies; Of de zorgverleners en onderzoekers die binnen de themagroepen de vertaling van wetenschap naar praktijk maken, en andersom ook de vertaling van de praktijk naar de wetenschap; de bestuurders die samen met ons kiezen voor de start van een ontwikkelpraktijk, en die daarmee onderzoekers en zorgverleners de ruimte geven om onderzoek te ontwikkelen op de werkvloer; En dit zijn ook onze promovendi die zorgen dat het onderzoek waar zij verantwoordelijk voor zijn op een goede manier wordt uitgevoerd.

Over deze mensen, en de projecten waaraan zij bijdragen gaat het in dit jaarverslag.

Veel leesplezier! Cees Hertogh, Laura van Buul, Lizette Wattel, Ruth Veenhuizen

Voor een totaaloverzicht van onze activiteiten verwijzen we graag naar onze website.

Toine Duijf en Ineke Gerridzen

Themagroep Hersen­aandoeningen

Probleemgedrag, en hoe we hier goed mee om moeten gaan is en blijft een belangrijk onderwerp. Ook de nieuwe wet Zorg en Dwang heeft onze aandacht en dan vooral de mening van de cliënt over de vrijheidsbeperking en over hoe de cliënt meegenomen wordt in de besluitvorming om te komen tot vrijheidsbeperking. In 2020 blijven we hier mee bezig en hopen we een tool door te ontwikkelen die de praktijk kan helpen in de besluitvorming. In 2019 bestond de themagroep Hersenaandoeningen uit 14 zorgorganisaties en werd getrokken door Toine Duijf (Zonnehuisgroep IJssel-Vecht) en Ineke Gerridzen (Atlant).

Themagroep Organisatie van Zorg

Themagroep Organisatie van Zorg

In de eerste helft van 2019 werden activiteiten afgerond rondom de twee thema’s die centraal stonden sinds de start van de themagroep (2016): ‘infecties & antibiotica’ en ‘samenwerking tussen verpleeghuiszorgorganisaties en de eerste lijn’. Dit leverde een factsheet en twee artikelen op. In de tweede helft van 2019 werd een start gemaakt met twee nieuwe, actuele thema’s: zorgtechnologie en cliëntportalen. De nadruk lag daarbij op verkennen en inventariseren, om in 2020 met concrete activiteiten aan de slag te kunnen gaan. De themagroep Organisatie van Zorg bestond in 2019 uit leden van negen zorgorganisaties en werd getrokken door Winfried Vergeer (ZorgSpectrum).

Robbert Gobbens, Walter Hanssen en Anja Willems

Themagroep Revalidatie

In 2019 richtte de themagroep Revalidatie zich op de vraag hoe je de revalidant meer regie geeft over zijn eigen revalidatie. Hoe betrek je de revalidant goed bij het stellen van revalidatiedoelen? Hiervoor ontwikkelde de themagroep een model voor het gesprek met de revalidant. In een tweede project testten leden van de themagroep de ‘steuntakenlijst’ in de praktijk. Beide projecten krijgen een vervolg in 2020. Naast deze projecten wisselden themagroepleden kennis en goede voorbeelden uit over o.a. de rol van de GRZ-coördinator en de overgang van GRZ naar huis. Aan de themagroep namen in 2019 zestien organisaties deel. De trekkers zijn Robbert Gobbens (Zonnehuisgroep Amstelland), Walter Hanssen (Amstelring) en Anja Willems (Omring).

Bekijk ook onze website