Kennisdeling - Samenwerking met het onderwijs

Sterkere verbinding tussen zorg, onderzoek en onderwijs


Het verbinden van de praktijk met onderwijs en onderzoek is een grote uitdaging. Door o.a. wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek wordt veel nieuwe kennis ontwikkeld. Deze kennis willen we graag integreren in het leerplan. Daarbij proberen we een onderzoekende houding te stimuleren bij studenten en in de zorgorganisaties.

MBO stageopdracht draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek

Handhygiëne en infecties in het verpleeghuis

Hoe kunnen MBO studenten zelf ervaren dat zij met wetenschappelijk onderzoek bij kunnen dragen aan kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg? En hoe kunnen ze tegelijkertijd de kennis over handhygiëne vergroten?

Ook in het schooljaar 2019 – 2020 startten MBO-studenten verzorging (niveau 3) en verpleging (niveau 4) met een stageopdracht op het gebied van handhygiëne in een verpleeghuis. Een deel van deze stages is reeds afgerond en heeft al eerste resultaten opgeleverd.

Infecties zoals blaasontsteking en longontsteking, komen veel voor bij verpleeghuisbewoners. Ziekteverwekkers die infecties veroorzaken, zoals bacteriën en virussen, worden makkelijk overgedragen van de ene naar de andere bewoner. Bijvoorbeeld via de handen van zorgpersoneel. Daarom is een goede handhygiëne bij zorgpersoneel heel belangrijk om infecties bij bewoners te voorkomen.

Resultaten en ervaringen:

De opdracht werd enthousiast ontvangen door deelnemende de MBO-studenten en in de eerste resultaten is een verbetering te zien van de kennis op het gebied van handhygiëne en infecties. “Met mijn onderzoek lukt het mij om mensen weer bewust te maken en het bood mij een kans om zelf direct voor verbetering in onze zorg te zorgen.” “Het is positief dat er na afloop van dit onderzoek meer kennis is bij de meeste collega’s over dit onderwerp. Het is te hopen dat er door de verhoogde kennis over dit onderwerp ook beter gezorgd wordt voor een goede hygiëne.” “Uit de antwoorden op de vragenlijst zie ik dat dit onderzoek bij heeft gedragen tot een betere kennis over infectieziekten.”

Stageopdracht

De stageopdracht is erop gericht dat MBO-studenten zelf ervaren dat zij door middel van wetenschappelijk onderzoek bij kunnen dragen aan kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg.

De studenten verzorging onderzochten middels een enquête het kennisniveau van hun collega’s over het signaleren en overdragen van tekenen van infectie bij bewoners. Vervolgens gaven zij een klinische les over dit onderzoek en toetsten zij of de kennis over het onderwerp daardoor was toegenomen. De studenten verpleging observeerden bij collega’s tijdens een zorgronde in hoeverre handhygiëne richtlijnen werden toegepast. Zij ontwikkelden en organiseerden een klinische les waarin de resultaten van de observaties waren verwerkt. Na de les observeerden zij de betreffende collega’s opnieuw waarna zij onderzochten wat het effect van de klinische les was op hygiënisch werken.

Samenwerking onderwijs: mooie kruisbestuiving tussen UNO-VUmc en GERION


GERION biedt innovatief en inspirerend onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals werkzaam in de ouderenzorg. De nauwe samenwerking tussen de onderzoekers vanuit UNO-VUmc en de docenten en AIOS (arts in opleiding tot specialist) van GERION leidt tot een mooie kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Zo voeren de AIOS van GERION hun onderzoek uit binnen de onderzoeksthema’s van UNO-VUmc, zoals bijvoorbeeld psychofarmacagebruik bij dementie. Tevens volgt een deel van de AIOS een keuzestage wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoeksprojecten van UNO-VUmc. In 2019 hebben vier AIOS een wetenschappelijke stage gedaan bij de onderzoeksafdeling.

Eefje Sizoo (onderzoeker bij UNO-VUmc en docent bij Gerion):
‘Ik ben heel enthousiast over de kruisbestuiving die ontstaat tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. De onderzoekers leren meer over de praktijk door samenwerking met de AIOS en SO. Andersom krijgen de AIOS en SO goed inzicht in het hele proces van onderzoek doen, dit brengen zij weer onder de aandacht in de praktijk.’

Gerion organiseert twee maal per jaar een minisymposium voor de AIOS. Hier verzorgen onderzoekers van UNO-VUmc masterclasses op het gebied van onderzoeksvaardigheden (zoals kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, n=1 onderzoek en kritisch beoordelen van artikelen). Tevens organiseert GERION in samenwerking met UNO-VUmc wetenschapsavonden voor de AIOS en Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) uit de opleidingshuizen. Daar wordt onderzoek gepresenteerd aan de praktijk. Dit heeft in 2019 twee maal plaatsgevonden.