Kennisdeling - Presentaties en workshops

Presentaties en workshops

Platform Presentatie Onderzoek

Op 10 april 2019 verwelkomden wij een zaal vol mensen om naar de interessante presentaties van collega’s uit ons netwerk te luisteren.

Tijdens het jaarlijkse Platform Presentatie Onderzoek presenteren onderzoekers uit de UNO-zorgorganisaties en onderzoekers van Amsterdam UMC hun onderzoek. Het betreft onderzoek dat nog moet starten óf onderzoek dat al is afgerond. Na de presentaties wordt er in kleine groepen gediscussieerd. De onderzoeksvoorstellen worden hiermee verbeterd, en van de afgeronde onderzoeken wordt de impact van de resultaten voor de praktijk besproken. Een inspirerende ontmoeting tussen zorgverleners en onderzoekers!

Programma 2019

UNO KennisToolbox:

handvatten om een succesvolle kennisbijeenkomst te organiseren

Dat wetenschappelijk onderzoek een onmisbare bijdrage levert aan de ouderenzorg weten we. Maar hoe neem je de rest van de organisatie mee? Hoe krijg je medewerkers geïnteresseerd of betrokken in zorgontwikkelingen of nieuwste inzichten? Hoe zorg je er voor dat een arts geen taal gebruikt die niet aankomt bij de doelgroep? Dát was het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de UNO KennisToolbox. De toolbox bestaat uit het handboek ‘Een kennisbijeenkomst organiseren (en zo maak je het tot een succes)’ en daarnaast uit enkele hulpmiddelen. Ook is het volgen van een workshop mogelijk.

Het handboek biedt een werkmethode met concrete handvatten voor het organiseren van een weloverwogen en uitgedachte kennisbijeenkomst. We hopen organisaties te helpen succesvolle kennisbijeenkomsten te organiseren waar óók de verzorgenden en verpleegkundigen zich welkom en thuis voelen. Op deze manier kunnen zij met de aangeboden informatie concreet en geïnspireerd aan de slag.

Toolbox en workshop

De toolbox werd aan alle aangesloten UNO-organisaties aangeboden. Bovendien werd de methodiek middels een workshop gepresenteerd tijdens het ‘Zoek het uit’ congres van Vilans (op 31 januari 2019) en de SANO-Wetenschapsdag (op 6 juni 2019): een interactieve en dynamische workshop waarin deelnemers werden uitgedaagd buiten de box te denken en de presentatie die ze voor ogen hebben op maat te ontwikkelen voor hun eigenlijke doelgroep. Want vertel je aan een arts hetzelfde als aan een verpleegkundige? En inspireer je een verzorgende op dezelfde manier als een beleidsmedewerker? Uit de praktijk blijkt van niet, en daar hopen we met deze methodiek aan bij te dragen.

De methodiek en de UNO KennisToolbox is vrij te gebruiken en via onderstaande link te downloaden.