Ons Netwerk - Partners van het netwerk

Partners van het netwerk

UNO-VUmc is het universitair netwerk ouderenzorg van Amsterdam UMC (locatie VUmc) en onderdeel van de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO).

SANO vormt een samenwerkingsverband tussen de zes academische netwerken*, die ieder weer een samenwerkingsverband vormen tussen een universiteit of universitair medisch centrum en zorgorganisaties in de regio.

In 2019 maakten we met en voor verzorgenden en verpleegkundigen een korte film waaruit bleek dat zorg ontwikkeling alleen kan met de expertise van zorgprofessionals zoals de verzorgende en verpleegkundige. Zij zijn onmisbaar!

U vind de film hieronder.


SANO-wetenschapsdag

Onderzoeksresultaten zijn mooi. Maar hoe bereiken deze resultaten de mensen in de praktijk zodat professionals er ook mee kunnen werken?

De afgelopen jaren is in het SANO-netwerk ervaring opgedaan met vele creatieve methoden en middelen om kennis naar de praktijk te brengen: e-learningprogramma’s, factsheets, toolboxen en implementatiewijzers… Maar wat werkt nu en wat werkt niet? En welke ideeën zijn er voor de toekomst? Dit en meer kwam aan bod tijdens de SANO-wetenschapsdag die op 6 juni 2019 in het Radboudumc te Nijmegen gehouden werd.

De SANO-wetenschapsdag is een jaarlijks evenement van de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO). De zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland vormen een belangrijke brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de zorgpraktijk: onderzoekers werken samen met professionals uit de ouderenzorg aan (zorg)innovaties en nieuwe kennis.

*SANO bestaat naast UNO-VUmc uit: