Ons Netwerk - Kerncijfers

UNO-VUmc 2019 in cijfers

24 zorgorganisaties

3 themagroepen:

• Hersenaandoeningen • Organisatie van zorg • Revalidatie

259 deelnemers

Symposium ‘Zorgtechnologie: dé oplossing voor de naderende zorgkloof?!’

(UNO-VUmc medewerkers)

1 hoogleraar 3 coördinatoren 4 stafmedewerkers

15 themagroep-bijeenkomsten 4 stuurgroepoverleggen 2 netwerkbijeenkomsten

(samenwerking onderwijs)

4 studenten MBO-stageproject

8 senior-onderzoekers betrokken bij UNO-VUmc

17 lopende onderzoeksprojecten

21 gepubliceerde artikelen 2 proefschriften

7,8 miljoen subsidie landelijk programma ‘Leren van Data’

2 promoties

11 promovendi 6 externe promovendi

4 x UNO Onderzoek & praktijkprijs:

• Verbetering revalidatie van COPD patiënten (AxionContinu)

• Geriatrische revalidatie bij Parkinson (Vivium Naarderheem en Beweging 3.0)

• Casemanagement bij de ziekte van Huntinton (Atlant)

• Beweeggedrag van de Geriatrische cliënt (Careyn)

1 science practioner

(samenwerking in netwerk op onderzoek in de praktijk)

1 ontwikkelpraktijk met 2 thema’s:

• Kwaliteit van GRZ

• Ambulantisering