Kennis­ontwikkeling

Wij werken met kennis als basis voor het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen met complexe zorgproblemen. Dit doen wij samen met zorgprofessionals en wetenschappers.

Ons onderzoeksprogramma is gericht op drie thema’s: goede zorg voor mensen met hersenaandoeningen, goede zorg voor revalidanten en goede organisatie van zorg.

Ook in 2019 hebben wij weer verschillende mooie onderzoeken begeleid en uitgevoerd. Zeventien promovendi (waarvan zes externe promovendi) hebben hard gewerkt aan hun wetenschappelijk onderzoek en twee onderzoekers zijn dit jaar gepromoveerd. Daarnaast zijn er ook binnen de UNO-organisaties onderzoeksinitiatieven, die worden begeleid door onderzoekers uit het UNO-team, bijvoorbeeld in de vorm van de UNO-Onderzoek & Praktijkprijs.