Kennisdeling

UNO-VUmc is een lerend netwerk, waarin kennis delen en leren van elkaar belangrijk is. Zorgprofessionals delen hun persoonlijke expertise binnen onze multidisciplinaire themagroepen. Zij doen dit vanuit hun eigen zorgorganisatie. Daarnaast organiseert UNO-VUmc veel verschillende activiteiten om kennis te delen en deskundigheid in het netwerk te bevorderen.

In 2019 organiseerden we ons jaarlijks symposium, dit jaar gericht op zorgtechnologie. In het jaarlijkse Platform Presentatie Onderzoek (PPO) presenteerden vijf onderzoekers uit de UNO-zorgorganisaties de opzet of resultaten van hun eigen onderzoek aan het netwerk. We hebben zowel met GERION als met het MBO gewerkt aan een meer onderzoekende houding in het onderwijs. We hebben verschillende scholingen voor ons netwerk verzorgd en binnen de themagroepen best-practices en resultaten uit onderzoek met elkaar gedeeld. Ook de verschillende zorgorganisaties werkten actief aan een lerende organisatie met ‘broodje wetenschap’ of een ‘ journal club’.