Inhoudsopgave

ONS NETWERK


UNO-VUmc, 2019 in cijfers

Marco Wisse, directeur bij Vivium Zorggroep

SANO - SANO wetenschapsdag - Zorg ontwikkelen doen we samen!

Kennis als basis van de kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg

Ouderen een stem geven in hun eigen zorg en welzijn


Promoties - Promotie ‘pijn bij mensen met dementie’

Juist gebruik van Antibiotica in de langdurige zorg - Initiatieven infectiepreventie & goed antibioticagebruik - Het Triage onderzoek - UPCARE, CRP sneltest - Euthanasie bij mensen met dementie, het DALT project

UNO Onderzoek & Praktijkprijs - Flowcard CVA, het vervolg - Zorg voor kwetsbare ouderen

Het wegingskader onvrijwillige zorg


Een jaarlijkse ontmoeting

Platform Presentatie Onderzoek – UNO KennisToolbox

De link tussen cognitief functieverlies en mantelzorgbelasting

MBO stageopdracht draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek - mooie kruisbestuiving tussen UNO-VUmc en GERION

Zorgpraktijk en onderwijs ontmoeten elkaar in participatief actieonderzoek


De Back Home-steuntakenlijst getoetst in de praktijk

Gezamenlijke communicatieaanpak door Vilans en UNO-VUmc - ANNA onderzoek

Een overzicht van onze leden

COLOFON


Redactie: Maartje Baede, Maike Sparrius Interviews: Marcel Butterhoff Fotografie interviews: Sandrinos Fotografie Illustraties en picto's: Flaticon Vormgeving: Zuurstof Communicatie