Ons Netwerk - Bestuurder aan het woord

“We zien de zorgvraag van cliënten in een hoog tempo veranderen”

Vivium Zorggroep participeert in de eerste ontwikkelpraktijk van UNO-VUmc. Directeur Marco Wisse werkt al meer dan twintig jaar bij Vivium Zorggroep: “Zo lang ik mij kan herinneren, zijn we al lid van UNO-VUmc.” Het universitair netwerk heeft volgens Wisse door de jaren heen zijn meerwaarde al ruimschoots bewezen – en bewijst dat nog steeds.

“Vergeleken met andere zorgspecialismen staan de ouderengeneeskunde en ouderenzorg nog steeds in de kinderschoenen. We zijn dan ook constant op zoek naar manieren om het nog beter te doen. De verbinding met de wetenschap is daarbij bijzonder waardevol – en zelfs urgent: we zien de zorgvraag van onze cliënten in een hoog tempo veranderen.”

Marco legt uit: “Mensen met complexe zorgvragen die vijf tot tien jaar geleden niet meer geleefd zouden hebben, zitten nu in onze verpleeghuizen. Hoe gaan we hen goed helpen? Met onze partners binnen UNO-VUmc zoeken we naar de antwoorden.”

Intensief samenwerken in de Ontwikkelpraktijk

Samen met Zonnehuisgroep Amstelland en GRZ Plus neemt Vivium Zorggroep deel aan de eerste Ontwikkelpraktijk. In een intensieve samenwerking met UNO-VUmc en de zorgorganisaties begeleidt een gepromoveerd wetenschapper onderzoek naar de thema’s ambulantisering (meer revalidatiezorg aan huis) en de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg.

“Met name rond de ambulantisering snakken we naar antwoorden. Er wordt een verdubbeling van de vraag naar revalidatiezorg voorspeld, terwijl het aantal bedden hetzelfde blijft. Dat betekent dat je je intramurale revalidatie moet halveren. Dan heb je een ambitieus plan nodig, dat je het beste met meerdere zorgaanbieders ontwikkelt.”

Stevigere positie in crisistijden

Met de huidige inzet en output blijft UNO-VUmc ook voor de toekomst van groot belang voor de ouderenzorg, voorspelt Marco. Hij ziet daarbij wel een kans voor het netwerk: “We zitten nu midden in de coronacrisis. In alles zie je dat de ouderenzorg achteraan staat – in aandacht, in kennis, in invloed. Dat is zorgelijk.”

“Juist vanuit onze deskundigheid zouden we een stevigere positie moeten hebben. Die claimen we nu op basis van hartverscheurende verhalen. Maar is er niet een meer wetenschappelijke basis, waardoor wij een andere positie in crises krijgen? Daarvoor zou ik bij UNO-VUmc wel een lans willen breken.”